Rury PRZEPUSTOWE

Rury PRZEPUSTOWE

Stosowane przy wykonywaniu dojazdów do posesji, działek, gruntów rolnech itp.