Bloczki FUNDAMENTOWE

Bloczki FUNDAMENTOWE

Materiałem często używanym do murowania ścian fundamentowych bloczki betonowe, które w podpiwniczonych domach są jednocześnie ścianami piwnic. Muruje się je zwykle na zaprawie cementowej