PŁYTY DROGOWE

PŁYTY DROGOWE

Płyty drogowe pełne – Zbrojone elementy większego formatu, które pełnią funkcję tymczasowej drogi, np. na placach budowy.