Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE
    
1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem – www.ics24.com.pl jest firma:

SEVEN KRZYSZTOF STACHULEC
ul. Targowa 19
98-346 Skomlin
Nip: 648-236-71-61
Regon: 240911282                         
                                                                                                                                    

w dalszej części regulaminu nazywana „SPRZEDAWCĄ”

2. Strona zamawiająca produkty nazwana jest dalej „KLIENTEM”

3. Ceny oferowanych towarów są wyrażone w PLN, przedstawiane w formie netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z należnym podatkiem VAT).

4. Produkty nie zawierają kosztów transportu oraz ewentualnych opakowań zwrotnych. Koszty te obliczane są każdorazowo i indywidualnie według wytycznych KLIENTA tz. miejsca dostawy, kilometrów, ilości opakowań itp. W razie zakupu przez „Klienta” produktów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ bez uzgodnienia w/w kosztów KLIENT zobowiązany jest do zaakceptowania i zapłaty kosztów wyliczonych tylko przez stronę SPRZEDAWCY

5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach jego sklepu internetowego jak i do zmiany cen.

6. Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w sklepie, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

7. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu. 

8. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zaistnienia pomyłek w opisach i cenach produktów.

9. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 
II. ZAMÓWIENIA I WYCENY

1. Zamówienia produktów dokonuje się za pośrednictwem strony www.isc24.com.pl jak również mailowo i w szczególnych przypadkach telefonicznie. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia oraz wyceny złożone w dni powszednie po godz. 16.00 oraz  w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym. 

2. Aby dokonać zamówienia, trzeba posiadać konto w naszym sklepie. W tym celu należy dokonać rejestracji w „Panelu Klienta”, znajdującym się na głównej stronie sklepu. 

3. SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail z dołączona kalkulacją kosztów dostawy, opakowań zwrotnych na adres podany przez Klienta podczas rejestracji.

4. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu lub dłuższego okresu oczekiwania KLIENT zostaje o tym poinformowany. Może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji (do uzgodnienia drogą e-mail, telefoniczną).
5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia i zwrotnej akceptacji drogą e-mail przedstawionej kalkulacji kosztów dostawy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM.

6. Do każdego przesłanego projektu budynku, konstrukcji, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do minimalnego +/- 5% błędu w obliczaniach ilości materiału. Kwestia ta nie dotyczy przesłanych przez KLIENTA wyliczonych już ilości.

7. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku faktury VAT wymagane jest podanie pełnych danych do wystawienia dokumentu, zarówno w przypadku klienta indywidualnego jak i firmy.

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Zawierając umowę kupna-sprzedaży, KLIENT ma do wyboru następujące formy płatności: 
– przedpłata 100% wartości zamówienia z transportem, opakowaniami zwrotnymi towaru (przelew bankowy), 
– pobranie przy odbiorze (dostępne tylko w niektórych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu)

– inne formy płatności takie jak karta bankomatowa, karta kredytowa są akceptowalne i nie podlegają dodatkowym opłatą

SPRZEDAWCA zapewnia o całkowitym braku ukrytych dodatkowych opłat i kosztów związanych z zakupami przez sklep www.ics24.com.pl nie licząc wymienionych w regulaminie, takich jak: transport, opakowania zwrotne.2. SPRZEDAWCA  zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Klienta.

3. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność SPRZEDAWCY (art. 589 KC).

 IV. TERMIN REALIZACJI

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia i przedstawionych kupującemu kosztów dostawy, uregulowaniu należności przez KLIENTA do chwili transportu towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. 

2. Termin realizacji wynosi średnio, w zależności od rodzaju zamawianego towaru, miejsca i sposobu jego dostawy - od 24 h do 14 dni, licząc od momentu spełniania wszystkich powyższych wytycznych z punktu 1 [IV TERMIN REALIZACJI].

3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach do wydłużania terminu realizacji po wcześniejszym poinformowaniu KLIENTA.
 
V. TRANSPORT 

1. Koszty transportu złożonego zamówienia każdorazowo wymagają potwierdzenia lub indywidualnej wyceny przedstawianych KLIENTOWI przez naszych doradców na wskazany adres e-mail lub telefonicznie. Jest to wymóg konieczny ze względu na specyfikę oferowanych w naszym sklepie produktów.

2. Preferowany sposób dostawy klient wybiera w formularzu zamówienia. 
Koszty transportu realizowane są w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne.

3. Tylko na podstawie protokołu szkody potwierdzonego przez dostawcę (kierowcę) możliwa jest reklamacja towaru.

4. Zamówiony towar dostarczany jest pod podany w formularzu zamówienia adres dostawy transportem zleconym.
 

5. Klient zostaje obciążony kosztem usługi transportowej, zgodnie z indywidualną wyceną przedstawioną mu przez SPRZEDAJĄCEGO. Jednocześnie SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się po otrzymaniu od kupującego zamówienia, do niezwłocznego kontaktu drogą telefoniczną lub e-mail, celem przekazania informacji na temat pełnych kosztów, warunków i terminu dostawy złożonego zamówienia. Koszt usługi transportowej jest zależny od odległości wyznaczonej pomiędzy siedzibą producenta lub wybranym magazynem a adresem dostawy oraz ilości, wymiarów i wagi zamówionego towaru. Transport towaru następuje w czasie uzgodnionym z kupującym.

6. KLIENT ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie swobodny i bezpieczny dojazd na budowę. W przeciwnym wypadku może wiązać się to z dodatkowymi kosztami narzuconymi przez firmę transportową. W przypadku nieobecności KLIENTA w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu kupującego. Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznajemy, osobę wymienioną w formularzu zamówienia, wcześniej dostarczonego drogą e-mail lub telefonicznie. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze zamówienia, KLIENT (lub inna upoważniona osoba) jest zobowiązany wypłacić pełną ustaloną kwotę kierowcy realizującemu dostawę przed wydaniem towaru. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia upoważnienia. W przypadku zrealizowania dostawy pod wskazany w formularzu zamówieniu adres w ustalonym terminie i zaistnieniu okoliczności leżących po stronie KLIENTA, a uniemożliwiających wydanie towaru (np. nieobecność osoby upoważnionej do odbioru zamówienia, brak możliwości bezpiecznego i swobodnego dojazdu do miejsca rozładunku...) KLIENT zostanie obciążony kosztami transportu, zgodnie z ich wartością. Podczas odbioru dostarczonej towaru, KLIENT (lub osoba upoważniona)ma obowiązek sprawdzić w obecności przewoźnika (kierowcy) jakość i kompletność dostawy.

VI. ZWROTY

1. KLIENT ma prawo do zwrotu towaru, bez podania przyczyny zwrotu, w ciągu 14 dni od daty zakupu.

2. Podstawą zwrotu jest okazanie Faktury VAT lub Paragon na zakup zwracanych produktów.

3. Zwrotu towaru można dokonać tylko poprzez dostarczenie go do siedziby producenta lub na inny adres wskazany przez SPRZEDAWCĘ.
 
4. Zwrot towaru odbywa się na koszt KLIENTA

5. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 
6. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez KLIENTA. Koszt transportu i odesłania nie podlega zwrotowi.

7. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

8. W przypadku konieczności zwrotu towaru, należy skontaktować się z działem sprzedaży oraz wypełnić formularz zwrotu (przesyłany drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ.


9. Zwrot opakowań (palet) odbywa się według wytycznych z „zakładki” TRANSPORT- OPAKOWANIA ZWROTNE

            
VII. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym SPRZEDAWCY posiadają gwarancję producenta. 
 
2. Podstawą reklamacji mogą być wady techniczne produktu lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas np. transportu.

3. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z sztuką budowalną i instrukcją zastosowania.
 
4. Koszt transportu reklamowanego towaru do siedziby producenta lub SPRZEDAWCY i odesłania go do KLIENTA w przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana nie podlega zwrotowi.
 
5. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów, wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby SPRZEDAWCY w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy KLIENTA, SPRZEDAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie dane osobowe i adresowe, otrzymane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych i adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IX. Dane osobowe przechowywane są

1.W przypadku osób posiadających założone konto:

przez czas posiadania konta, a także po jego likwidacji w celach:

• dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją zakupów towarów/usług,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji zakupów towarów/usług.

• dane osobowe dla celów marketingowych przez okres posiadania aktywnego konta lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

2. W przypadku pozostałych osób w celach:

• dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją zakupów towarów/usług,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji zakupów towarów/usług.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd przynależny do miejsca działalności SPRZEDAWCY.
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego

3. Złożenie zamówienia w niniejszym sklepie internetowym oznacza akceptację regulaminu.

4. Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu.